ऊर्जा निगम के खिलाफ सड़कों पर फूटा गुस्सा

पोखरी:लगातारपांचदिनोंसेविद्युतआपूर्तिठपहोनेसेक्षेत्रकीजनताकागुस्साऊर्जानिगमकेखिलाफसड़कोंपरफूटपड़ा।शनिवारकोनगरपंचायतअध्यक्षलक्ष्मीप्रसादपंतकेनेतृत्वमेंलोगोंनेजुलूसनिकाला।साथहीतहसीलदारकेमाध्यमसेडीएमचमोलीकोज्ञापनभेजागया।

ज्ञापनमेंकहागयाहैकिविद्युतव्यवस्थाचरमरानेकेकारणतहसील,बैंक,नगरपंचायतसहितनिजीव्यवसायियोंकेकारोबारठपपड़ेहैं।तहसीलसेखाताखतौनीनहींनिकलपारहीहै।बेरोजगारोंकेऑनलाइनफार्मनहींभरेजारहेहैं।इसकेअलावाजरूरीप्रमाणपत्रनहींबनपारहेहैं।छात्रोंकीपढ़ाईचौपटहोगईहै।जुलूस-प्रदर्शनमेंभाजपानगरअध्यक्षजितेंद्रसती,प्रेमबल्लभखंडूरी,दुर्गाप्रसादडिमरी,कालिकाप्रसादसकलानी,द्वारिकाप्रसादथपलियाल,संतोषचौधरी,सभासदयोगेंद्रचौधरी,हनुमंतकंडारी,प्रदेशमहामंत्रीमहेंद्रप्रकाशसेमवाल,विष्णुचमोला,ओमप्रकाशचमोलासहिततमामव्यापारीमौजूदरहे।(संसू)