सबका विकास कर रही सरकार

देवरिया:भाजपाकेप्रदेशउपाध्यक्षराकेशत्रिवेदीनेकहाकिदेशकीअर्थव्यवस्थामजबूतहोरहीहै।भारतविश्वकेदेशोंसेआंखमेंआंखडालकरबातकररहाहै।भारतीयजनतापार्टीकीराष्ट्रवादीसरकारसबकासाथ,सबकाविकासवसबकाविश्वासकेमंत्रपरकार्यकररहीहै।वहऔराचौरीस्थितपार्टीकार्यालयपरकार्यकर्ताओंकीबैठककोसंबोधितकररहेथे।

उन्होंनेकहाकिपार्टीकीतरफसेसीएएकेसमर्थनमेंमिस्डकालकरानेकालक्ष्यतयकियागयाहैजो10फरवरीतकपूरेकिएजानेहैं।पार्टीनेतयकियाहैकि11फरवरीकोसेक्टरस्तरपरपंडितदीनदयालउपाध्यायकीपुण्यतिथिसमर्पणदिवसकेरूपमेंमनाईजाएगी।सभीकार्यकर्ताअपनेसेक्टरमेंहीसमर्पणराशिजमाकरेंगे।जिलाध्यक्षडा.अंतर्यामीसिंहनेकहाकिप्रत्येकमंडलमेंसमर्पणकार्यक्रमकेलिएप्रमुखकार्यकर्ताओंकोजिम्मेदारीदीगईहै।

इसमौकेपरसज्जनमणित्रिपाठी,संतोषत्रिगुणायक,ब्रह्मायादव,श्रवणसिंह,जयनाथकुशवाहा,अरुणसिंह,संजयसिंह,कृष्णानाथराय,अजयदूबे,रामशीषप्रसादमौर्या,जितेंद्रपांडेय,महेशमणि,राजकुमारशाही,संजयराव,अंबिकेशपांडेयआदिमौजूदरहे।