Dhanbad: टाटा भेलाटांड व सिजुआ कोलियरी में गहमागहमी के बीच उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन

जागरणसंवाददाता,सिजुआ:टाटाकीभेलाटांडतथासिजुआकोलियरीशाखामेंपांचअक्टूबरकोहोनेवालेराष्ट्रीयकोलियरीमजदूरसंघकेचुनावकेनिमितमंगलवारकोनामांकनदाखिल,स्कूटनी,नामवापसी,चुनावचिन्हआवंटनकीप्रक्रियापूरीकीगई।संघद्वारामनोनीतचुनावपदाधिकारियोंकीमौजूदगीमेंदोनोंकोलियरीकेकैंटीनमेंअध्यक्ष,सचिव,कोषाध्यक्ष,उपाध्यक्ष,सहायकसचिवपदकेलिएविभिन्नप्रत्याशियोंनेनामांकनदाखिलकिया।स्कूटनीकेबादचुनावलड़नेवालेउम्मीदवारोंकीअंतिमसूचीजारीकरदीगई।उक्तपदोंकेलिएभेलाटांडमें31तथासिजुआमें40प्रत्याशीचुनावीमैदानमेंतालठोंकरहेहैं।सिजुआमेंचुनावपदाधिकारीरामप्रीतप्रसादवनकुलसिंहतथाभेलाटांडमेंअंजनीकुमारत्रिपाठीवमो.जियाअहमदहैं।

किसपदपरकितनेप्रत्याशी

भेलाटांडशाखा:सचिवपदकेलिएभजोहरिराय,सीतारामभुइयांतथामहमूदआलमचुनावलड़रहेहैं।अध्यक्षकेलिएअवधेशयादव,श्यामलकुमारख्वासतथानयनचंद्र महतोकिस्मतआजमारहेहैं।कोषाध्यक्षकेलिएगौतमकुमारसिंह,एसआरसरकार,सुशीलशुक्ला,जितेशपाठकहैं।

उपाध्यक्षकेचारपदकेलिए12प्रत्याशीहैं।इनमेंसंदीपशाही,जनेश्वरप्रसाद,शेखरकुमार,हरिशचन्द्रकुमार,विजयकुमार,मो.मंजरआलम,कुंडलपासवान,जोखनभर,रंजीतकुमारयादव,उज्ज्वलचटर्जी,अमरकुमारचौहान,भुनेश्वरप्रसादसावहैं।सहायकसचिवकेतीनपदकेलिए09प्रत्याशीकिस्मतआजमारहेहैं।इनमेंविपिनसिंह,उपेंद्रदुबे,लाखोमंडल,गोपालकुमारचटर्जी,अमितकुमारचटर्जी,साहेबराममहतो,उमाशंकरपासवान,फूलचंदकुमारमहतो,अशोककुमार।

सचिवपदकेलिएनीलकंठनारायणमहतो,अशोककुमारसोनार,ओपीपांडेय,सुभाषवर्मा,अध्यक्षकेलिएसंजयसिंह,गौतमप्रसादमहतो,सुबोधपासवान,किशनमहतोचुनावीदंगलमेंहै।कोषाध्यक्षपदमेंदिनेशकुमारमहतो,मो.उस्मानअली,मृत्युंजयचटर्जी,राजूकुमारहैं।उपाध्यक्षपद16प्रत्याशीमैदानमेंहैं।इनमेंतारापदबाउरी,धनंजयकुमारगौड़,आनंदकुमाररविदास,अनिलप्रसादसिंह,उमासिंह,अशोककुमारसिंह,मुर्शीदआलम,अरुणमहतोभागीरथगोप,मो.सरफुद्दीन,योगेंद्रप्रसाद,कृष्णामहतो,मुन्नातुरी,मनीयादव,संजयकुमारमहतो,प्रियवदमांझीहैं।सहायकसचिवमें12प्रत्याशीतालठोंकरहेहैं।इनमेंतपनकुमारचक्रवर्ती,ब्रह्मदेवसिंह,नागेश्वरप्रसाद,प्रेमप्रकाशसिंह,वरुणकुमारपांडेय,सूरजकुमारमहतो,उपेंद्रप्रसाद,स्वपनकुमारसिंह,समीरआलम,महेशकुमार,पंकजकुमार,श्रीरामभुइयांहैं।

दिलचस्पहोताहैचुनाव

भेलाटांडवसिजुआशाखाकाचुनावकाफीदिलचस्पहोताहै।बतादेंकिटाटाकोलियरीमेंराकोमसंहीएकमात्रमान्यताप्राप्तट्रेडयूनियनहै।चुनावीमैदानमेंतालठोंकनेवालेप्रत्याशीलावलश्करकेसाथप्रचारकरतेहैं।दोनोंकोलियरीमेंअलग-अलगहोनेवालेचुनावमेंपदाधिकारियोंकाकार्यकालतीनसालकाहोताहै।वर्ष2018मेंहुएचुनावकाकार्यकाल4अक्टूबरकोसमाप्तहोरहाहै।चुनावमेंदोनोंकोलियरीमेंकार्यरतटाटाकर्मियोंकोमताधिकारकाअधिकारहै।भेलाटांडकोलियरीमें835तथासिजुआके667कर्मीमतदानमेंभागलेंगे।